01/12/2016

=> Museum Volkenkunde de Leiden - Asmat: Zuidwest Nieuw Guinea (Irian Jaya)

 

1-0 asmat (4).JPG

ASMAT

Zuidwest Nieuw Guinea (Irian Jaya)

 

1-1 kongo (1)a.JPG

Museum Volkenkunde

The National Museum of Ethnology

Steenstraat 1 - Leiden

info@volkenkunde.nl

https://volkenkunde.nl/en

1-0 asmat (1).jpg

1-0 asmat (6).JPG

1-0 asmat (7).JPG

1-0 asmat (8).JPG

1-0 asmat (9).JPG

1-0 asmat (10).JPG

1-0 asmat (11).JPG

1-0 asmat (12).JPG

1-0 asmat (13).JPG

1-0 asmat (14).JPG

1-0 asmat (16).JPG

1-0 asmat (16)a.JPG

1-0 asmat (17).JPG

1-0 asmat (19).JPG

1-0 asmat (20).JPG

1-0 asmat (21).JPG

1-0 asmat (22).JPG

1-0 asmat (23).JPG

1-0 asmat (24).JPG

 

Les commentaires sont fermés.